Du er her: Heim Høyringar
Abacus

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020

Budsjettet ligg til offentleg ettersyn på tenestetorget og her på heimesida fram til 12.12.2016.
Etne_oversikt

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2026

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart endeleg vedteke i kommunestyret sak 091/16.