Du er her: Heim Høyringar
Abacus

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020

Budsjettet ligg til offentleg ettersyn på tenestetorget og her på heimesida fram til 12.12.2016.
Etne_oversikt

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2026

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart endeleg vedteke i kommunestyret sak 091/16. 
Avløp-down-the-drain-3-1259270

Høyring ny forskrift om vass- og avløpsgebyr

Etne kommune har utarbeidd forslag til ny lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr gjeldande frå 01.01.2017.