1000_kroner_bills

1 milliard til lag og organisasjonar i 2013

Lotteri- og stiftelsestilsynet har sendt ut informasjon om momskompensasjonsordningar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele ca. ein milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2013.

Nytt av året er at minstegrensene og krava til bruk av revisor er redusert.

Les meir om korleis du søkjer.

Tips ein ven  Skriv ut