hjort

Viltnemnda

Viltnemnda er  fallviltnemnd og gjer storparten av fallviltarbeidet i kommunen.  Men om det i eit hjortevald blir sett eit skada hjortevilt, kan også andre godkjente jegerar skyte dyret.  Rutinen som da må følgjast er: 

  • Først må den som har sett dyret varsle viltnemnda om å få løyve til å skyte det.
  • Etter at dyret er avliva skal viltnemnda varslas.    
Tips ein ven  Skriv ut