Illustrasjon

DETALJREGULERING FOR ØVRE FITJA ENDRING

OFFENTLEG ETTERSYN

Komité Forvaltning, har i sak 016/15 i møte 19.03.2015 vedtatt at endring av detaljregulering for gnr 31 /4 m.fl. og 33/119 «Øvre Fitja» skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-14 ledd 2 og 3 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca 173,20 da, og endringa legg til rette for fortetting av eksisterande bustadområde samt ein liten endring av leikeareal.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 11.05.2015

Tips ein ven  Skriv ut