Driftsutvalet 2019-2023

Renate Sævareid 

Leiar

Frp

Ståle Tungesvik

Nestleiar

Sp

Tor Kleppa

Medlem

Ap

Liv Kaldheim

Medlem

Sp

Inga Rullestad

Medlem

Sp

     

Margaret Bull-Tornøe

Varamedlem

Ap

Erling Bjarte Rullestad

Varamedlem

Ap

Hilde Hellenes

Varamedlem

Ap

Roger Tendal

Varamedlem

Frp

Johannes Kringlebotten

Varamedlem

Frp

Kenneth Lyng Karlsen

Varamedlem

Frp

Martin Heggelund

Varamedlem

Sp

Tone Randi Frette

Varamedlem

Sp

Sondre Gunleiksrud

Varamedlem

H

Tore Aga Silde

Varamedlem

Sp

Kristian Nordgård

Varamedlem

Sp

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut