Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Gudbjørg Christophersen

29.02.2016

Medlem

V

Åse Langhelle

29.02.2016

Medlem

FRP

Reinert Frette

29.02.2016

Medlem

 

Øyvind Kaldheim

29.02.2016

Varamedlem

 

Solvor Flatebø Grønstad

29.02.2016

Varamedlem

 

Kari Johansson

29.02.2016

Varamedlem

KRF

Tollef Rullestad

01.01.2018

Medlem

AP

Bergfrid Namtvedt

18.03.2016

Nestleiar

 

 

Veiledar - råd for personar med funksjonsnedsetting.pdf

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut