Plan- og byggenemnd

Tollef Rullestad                                                          

Roar Gundegjerde (Leiar)

Ingemund Berge (nestleiar)

Varamedlem:
Solveig Håheim

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut