Søndagsskular

Det er for tida ingen aktive søndagsskular i Etne.