Misjonsforeiningar

Misjonsforeiningar
Navn Kontaktperson Adresse/telefon
Doggdråpen, NMS Sigrid Ur Berge, Silde 5590 ETNE - 991 50 508
Ebna og Sandvik NMS/Santalmisjon Eli Garvik 5593 SKÅNEVIK - 992 27 948
Ebne Indremisjon Lars Ebne 5593 SKÅNEVIK - 53 75 59 58
Enge Bedehusforening Gunnlaug Brekke, Silde 5590 ETNE - 971 46 323
Fiskarvenen Ragna Fjæra
Solveig Lillian Lundal
Inger Mari Melkeraaen
5598 FJÆRA
970 33 6962
53 75 41 53
Indremisjonen Markhus Bedehus Anne Marie Miljeteig 5596 MARKHUS - 920 30 131
Kvinneforeningen Samhald Anna Steine, Sørstranda 5590 ETNE - 954 28 346/
53 75 62 98
Markhus/Fjæra indre
Sjømannsmisjon Kvinnefor.
Jorunn Markhus 5596 MARKHUS - 908 55 020
Misjonsforeningen Utsyn Marta Eskeland 5590 ETNE - 53 75 46 46
Molnes Indremisjon Margunn Mortveit 5593 SKÅNEVIK - 922 67 178
Mortveit Kvinneforening Margunn Mortveit 5593 SKÅNEVIK - 922 67 178
Molnes Santallag Mary Lygre 5593 SKÅNEVIK - 53 75 52 94
Rygg og Grindheim Kvinneforening Sigrid Bjørgen, Grindheim 5590 ETNE - 478 33 190
Skånevik Bedehus Kristoffer Tjelle 5593 SKÅNEVIK - 975 36 965
Skånevik Indremisjonsforening Kristoffer Tjelle 5593 SKÅNEVIK - 975 36 965
Sørstranda misjons Sjømannsforening Sigrid Klungland, Sørstranda 5590 ETNE - 986 46 123
Misjonsalliansen Hans Olav Tungesvik 5594 SKÅNEVIK - 480 75 235