Kvinneforeiningar

Kvinneforeiningar
Navn Kontaktperson Adresse
Gjerdesjøen Kvinnelag Klara Nærheim, Enge 5590 ETNE
Stordalen og Sævareid Bondekvinnelag Marie Tjelmeland, Kyrping 5590 ETNE