Drømmestipend

Drømmestipendet

Drømmestipendet skal vera verdfull inspirasjon og eit viktig bidrag til å oppfylla draumen hos mange unge kulturutøvarar.

Det blir delt ut 100 stipend kvar på 15.000 kroner. Søknadsfristen er 6. februar!
Stipendordninga er eit samarbeid mellom Norsk kulturskuleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelinga ønskjer ein å synleggjera kommunen sitt arbeid for barn og unge. Det blir delt ut stipend i kategoriane dans, musikk, skapande skriving, sirkus, teater og anna.

Meir informasjon på https://www.drommestipendet.no/ eller hos kulturskulerektor Morten Odeén tlf 53 75 81 24.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut