avfall

VÅRRYDDING I ETNE KOMMUNE - «HALD KOMMUNEN REIN»

INFORMASJONSMØTE: torsdag, 11. APRIL KL. 18 PÅ ETNE TINGHUS

 

Vårrydding er eit nasjonalt prosjekt for å få rydda rundt i kommunane. 

Etne kommune,  saman med Bondelaget, vil vera med og ta ansvar. For å kunna gjennomføra eit slikt prosjekt treng me hjelp frå innbyggjarane. Me oppmodar, som  i  fjor, private, lag- og organisasjonar og næringsliv til å vera med å ta eit tak for miljøet.

Med oss på møtet vert Oddvin Øvernes frå Friluftsrådet Vest og Margret Einarsdottir frå Ragn- Sells A/S.

Velkommen!

Siri Klokkerstuen
ordførar

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut