illustrasjon

Detaljregulering for Ytre Nes II

Offentleg ettersyn 

Komité Forvaltning har i sak 018/19 i møte 11.04.2019 vedtatt at detaljregulering for Ytre Nes II, planid 201601. gnr 130 / 058 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova:

 

Planområdet er på 5,6 da, og vert foreslått regulert til hytteområde, friområde og naustareal.

Her er lenker til:

 

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 27.06.2019.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut