Invitasjon folkemøte 8

Åpent møte - for alle som er berørt av kreft i Ryfylke

Kreftforeningen ønsker å invitere deg til eit ope møte i aulaen på Strand vgs. på Tau måndag 8. februar. Informasjons- og dialogmøte er aktuelt for alle som har eller har hatt kreft, pårørande, helsepersonell, frivillige organisasjonar, private og offentlege organisasjonar og institusjonar. Alle som er berørt av kreft. 

Tips ein ven  Skriv ut