Hordaland Fylkeskommune_2

Årets Hordalending 2017

Prisen som Årets Hordalending skal løfte fram ekstraordinære prestasjonar, handlingar og engasjement hos personar, lag, foreiningar eller verksemder med tilknyting til Hordaland.

Hordaland fylkeskommune vil løfte fram dei eller den som gjer ein ekstraordinær innsats for fylket som heilskap. Det fins allereie ei rekkje prisar for enkeltprestasjonar innan miljø, idrett, forsking og kultur. Denne prisen vil vere ein sektor-overgripande pris som femnar alle område av samfunnet.

Forslagsstillar kan melde inn kandidatar til Årets Hordalending. Frist er 1. november.

Klikk her for meir informasjon.

Tips ein ven  Skriv ut