Etne frivilligsentral

Årsmelding Frivilligsentralen 2018

Etne Frivilligsentral jobbar for å stimulera til auka frivilleg innsats, og å skapa fleire møtepunkt mellom menneske i lokalsamfunnet

Frivilligsentralen har dagleg leiar i 100% stilling og over 130 frivillege medhjelparar. Aktiviteten er stor, noko som går fram av årsmeldinga for 2018.

Etne Frivilligsentral er organisert som ei stifting eigd av Etne kommune, Etne Røde Kors og Skånevik Sokneråd. Kommunalt driftstilskot på kr 600.000 for 2018 er bærebjelken i økonomien.

Les meir om drifta og aktivitetane her: https://etne.frivilligsentral.no/dokument?%C3%A5rsmelding-fra-etne-frivilligsentral-for-2018&Id=76408

 

Tips ein ven  Skriv ut