Is_sjø

ÅTVARING!

Bruk av kjøretøy på fjordis og innlandsvatn

Etne kommune rår sterkt i frå å bruke kjøretøy på isen på Etnefjorden. Kommunen har ikkje målt tjuknaden på isen, som kan variere frå stad til stad. All kjøring på fjordisen er på eige ansvar. Politiet minner om at vegtrafikklova § 3 gjeld.

På innlandsvatn gjeld lov om motorferdsle i utmark og vassdrag. Her er bruk av kjøretøy som hovudregel ikkje lovleg. Unnataka i lova, dvs. lovlege føremål, er knytt til nyttekjøring – ikkje rekreasjons- og fritidskjøring e.l. Alternativt trengst løyve frå kommunen.
Litledalsvatnet er isen også påverka av kjøringa av kraftverket i Litledalen.

Tips ein ven  Skriv ut