Simovegen

Adresseprosjektet i Etne kommune

Informasjon til innbyggarane

Adresseprosjektet er no kome så langt at ein har fått godkjent dei aller fleste vegnamna.

Nokre få er påklaga av Statens Kartverk og må handsamast på nytt. Desse vert lagt fram for komitè Drift i novembermøte.  Klagene gjeld skrivemåten av namnet.

Dei vegane dette gjeld er:

Frettevegen, Havn, Melandstølen, Matskårvegen, Sæbøvikjo, Tonganevegen, Vedlene, Underbakkjen, Bergevegen, Auastadstølen, Skomdalsvegen, Mortveit Vest, Mortveit Aust, Tjellevegen, Milje Allè, Flåtevegen, Kuskjærvegen, Øyrovegen, Markhushamn, Bergstød hytteområde,

Alle andre vegar er vedtekne og ikkje påklaga så dei er endelege.  

Her føl ei opplisting av vegnamnet og definisjonen av vegtrasèen.

Tips ein ven  Skriv ut