Skilt sau - beite

Adresseprosjektet i Etne kommune

Statens Kartverk: Vedtak i 5 namnesaker i Etne kommune.

Dette gjeld: Matskår, Auastad, Skomdal, Tjedla og Flote

Vedteken skrivemåte er slik som det står ovanføre.

Vedtaket er med dette gjort kjendt og det er klagerett på vedtaka. Evt klage på vedtak skal vere motteke i Etne kommune innan 20. juli.

Evt. klager skal handsamast i Komitè Drift og lokalt vedtak vert sendt Statens Kartverk for endeleg avgjerd.

Avd Utvikling

Etne kommune

Tips ein ven  Skriv ut