Utsending vegnamn og nummer

Tildeling av vegadresser

I dag startar utsending av dei nye tildelte adressene.
Skilt

Førehandvarsel om tildeling av vegadresser i Etne kommune

I medhald av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kap 4, §21 og tilhøyrande forskrifter kap 12, §§49 -59 varslar Etne kommune med dette om tildelinga av vegadresser i Etne kommune.  
Skilt sau - beite

Adresseprosjektet i Etne kommune

Lokal høyring om stadnamn; Matskor og Tjella i Etne kommune.
gateskilt_soplimroa_0

Adresseprosjektet i Etne kommune

Klage på vegnamn frå Statens kartverk.