Siste nytt

Utsending vegnamn og nummer

Tildeling av vegadresser

I dag startar utsending av dei nye tildelte adressene.
14. 11. 2016
Skilt

Førehandvarsel om tildeling av vegadresser i Etne kommune

I medhald av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kap 4, §21 og tilhøyrande forskrifter kap 12, §§49 -59 varslar Etne kommune med dette om tildelinga av vegadresser i Etne kommune.  
6. 10. 2016
Skilt sau - beite

Adresseprosjektet i Etne kommune

Lokal høyring om stadnamn; Matskor og Tjella i Etne kommune.
12. 01. 2016
gateskilt_soplimroa_0

Adresseprosjektet i Etne kommune

Klage på vegnamn frå Statens kartverk.
26. 11. 2015