Adressetildeling

Oppdatert: 16.10.2019 13:03
Generelt
Regelverk
Praktiske opplysninger
Merknader

Etne kommune er i gang med å etablere vegadresser i heile kommunen.  Arbeidiet med kralgjering av adresseparsellar og tildeling av vegnamn er på det næreste ferdig. Adressetildelinga startar til våren.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Eikemo, Bjørn
Kontaktpersonar
Knut Erik Ebne (Rådgjevar Oppmåling)
Telefon: 53758234
Mobil:
Telefaks:
Epost: knut.erik.ebne@etne.kommune.no
Bjørn Eikemo (Leiar utvikling)
Telefon: 53758231
Mobil: 97038240
Telefaks:
Epost: bjorn.eikemo@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-10-16 13:03