"LANGS ÅKRAFJORDEN"

11 vel kuperte km langs gamlevegen frå 1942.Trekkjepremiar m.a. kr 5000,- trekt blant barneløparar, syklande, gåande og løparar.

1. pl. Kr 4000,- 2. plass kr 2000,)

3. plass kr 1000,-.7

Arrangør: IF KLYPETUSSEN
Tid: lrdag 24. august 12:00
Sportsarrangement
http://www.klypetussen.no