Måndagskaffi på omsorgssenteret i Skånevik

Uformelt samvær kvar måndag kl. 11:00 til 13:00.
Me serverer mat og kaffi til kr. 20,-.
Ein kan komma når det passar, og treng ikkje vera
der heile tida.
Alle er velkomne!
For meir informasjon ta kontakt med:
Erna Johnsen,Etne psykisk helse og rusteneste tlf. 976 24 689

Arrangør: Etne kommune, Psykisk helse
: Skånevik omsorgssenter
Tid: torsdag 1. januar