Viltutvalet i Etne

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt

  • 1.april:  Melde til kommunen dersom det har skjedd endringar med valdets grenser, eigedomsforhold eller teljande areal i løpet av siste jaktår
  • 1. mai:  Søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområde for jakt.
  • 1. mai:  Søknad om dispensasjon frå minsteareal ved tildeling av fellingsløyve. 

Eivind Frette, leiar