Avlastingsheim og støttekontakt

Etne kommune har behov for avlastingsheim til gut på 10 år, støttekontakt for kvinne 20 år og ungdom, jente.

 

Avlastingsheim

Etne kommune har behov for avlastningsheim til gut på 10 år.  Han har behov for ein person/familie som er tolmodig, engasjert og interessert i han, og som kan gi trygge rammer. 

Småbarnsfamiliar er ikkje aktuelt, men familiar med større born er ok. Behovet på sikt er i utgangspunktet 4.kvar helg, men det kan også vera aktuelt med vekedagar i staden for. 

Uavhengig av kapasitet, ynskjer me de tek kontakt, då alt er av interesse. 

Støttekontakt

Det er jamnleg behov for støttekontaktar i Etne kommune.

Akkurat nå er det desse som treng:

  • Kvinne i 20-åra, ynskjer støttekontakt fortrinnsvis på sin eigen alder, og kvinneleg.
    2 timar/veka. Snarleg oppstart.
  • Ungdom, jente, Etne: Ynskjer nokon som kan rettleie/støtte i treningsprogram på treningssenter. Bør helst ha sertifikat. 
    Inntil 4 timar/veka. Snarleg oppstart.

Kontaktinformasjon

Anita Staurland
Ergoterapeut
E-post
Telefon 53 75 81 15
Mobil 488 98 663
Ruth Cecilie Kvame Økland
Fagleiar tenestekontor helse og omsorg
E-post
Telefon 53 75 81 49
Mobil 482 52 577