Etne legekontor

Redusert kapasitet på Etne legekontor i dag, måndag 23.05.22 grunna sjukdom.