Etne og Skånevik legekontor

Torsdag 9. november vil Etne og Skånevik legekontor vera stengt frå kl 13.30.  Ved behov for legehjelp ring legevakt 116117, akutt hjelp ring 113.