Fagdag om bioenergi på Nesheimtunet

Statsforvaltaren i Rogaland inviterer til fagdag om bioenergi på Nesheimtunet onsdag 23. november.

Logo Statsforvaltaren i Rogaland.png - Klikk for stort bilde

Energiprisane går opp og ned som en jojo for tiden og det har skapt problem for mange. Dersom du bruker mye energi til oppvarming kan investering i eit flisfyringsanlegg eller liknande gje deg varme til driftsbygningar og bustad til ein forutsigbar og rimeleg pris.

Karl Ludvig Ådland som har jobba med gardsvarmeanlegg i en årrekke kjem og fortel om korleis økonomien er og praktiske løysingar som er moglege på gardsbruka.  Innovasjon Norge og seier litt om støtteordningar og Norges bondelag siar også litt om teamet. Etter innedelen reiser vi ut og besøker to gardsbruk som har flisfyringsanlegg på garden. Det blir god anledning til å stille spørsmål både på inne og utedelen.

Sjølv om det er gratis å delta så trenger vi at du melder deg på arrangementet om du ønsker å komme slik at vi får bestilt rett mengde mat.

  • Deltakaravgift: Gratis
  • Påmeldingsfrist: 17. november
  • Tid og stad: 23. november 09.45 -15.30, Nesheimtunet, Saudavegen 7194, 5578 Nedre Vats samt omvising på to gardsvarmeanlegg

Gratis påmelding: Bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)

Program:

Bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket

Skogbasert bioenergi er ei fornybar energikjelde som kan vere løysinga for varmeproduksjon i mange fjøs og veksthus. Bioenergi i jordbruket bidreg til klimaomstilling, berekraftig matproduksjon og lokal verdiskaping. Me får ei innføring i gardsvarmeanlegg og sjå eit par anlegg i praksis. Me kjem også innom dei økonomiske støtteordningane som gjeld for landbruket.

09.45

Drøs, kaffi og noko å bita i

 

10.00

Velkommen

Morten Svanes

Statsforvaltaren i Rogaland

10.05

Landbruket – ein del av klimaløysinga

Jakob Eskeland 

Rogaland Bondelag

10.15

Gardsvarmeanlegg i praksis

Me får ei innføring i anleggstypar, praktiske løysingar, råstoff, varmenett, investering og økonomi.

Karl Ludvig Ådland

12.00

Varm lunsj

 

13:00

Støtteordningar for fornybar energi i landbruket, flisfyring, solceller, biogass mm

Joachim Rinden

Innovasjon Norge Rogaland

13:30

Avreise for omvising i flisfyringsanlegg.

Deltakarane organiserer transport sjølv. Me oppmodar om samkøyring om det er mogleg.

 

13.40

Torleif Stople, har Gris og Ku og har flisfyringsanlegg. Omvisning på anlegget og snakker om fordeler med å kombinere skogbruk og jordbruk mm.

Nedre Austreimsvegen 80, Skjold

 

14:30

Avreise til neste gard

 

14:50

Kjell Thomas Kirketeig driver med gris og har flisfyringsanlegg og solceller på taket. Omvisning på anlegget og forteller om sine erfaringer med flisfyring og solceller.

Sandeidvegen 323, Ølen

15.30

Avslutning

 

 

Fagdagen blir arrangert av Skogselskapet i Rogaland og Statsforvaltaren i Rogaland med støtte frå Rogaland fylkeskommune og i samarbeid med Innovasjon Norge, Rogaland bondelag, NLR Rogaland og Norsk gartnerforbund.