Forventa framdrift for vaksinasjon i sommar

Klikk for stort bildeEtne kommune har nå fått prognose for tal vaksinar i vekene 28 til 33 frå FHI.  

Me har berekna kva dette vil bety for oss om prognosen blir rett. Sjå tabell under:

Prognose vaksinering
Prognose vaksinering
Gruppe: Tal innbyggarar: Status: Forventa ferdig:
Gruppe 9 (45-54 år) 369 Pågåande Veke 29
Gruppe 10 (18-24 + 40-44 år) 542 Oppstart veke 30 Veke 31
Gruppe 11 (25-39 år) 589 Oppstart veke 32
  • Du vil få ein sms med lenke til timebestilling når det er din tur.
  • Du treng ikkje ta kontakt med vaksinekontoret FØR du har fått sms for timebestilling om du har behov for å utsette timen.
  • Det er ikkje anledning til å framskunde vaksinetime om du ikkje kan møte den veka du er oppsett. Du kan få time på eit seinare tidspunkt.

Etne kommune