Høyring av framlegg til ny vass- og avløpsforskrift

Klikk for stort bildeEtne kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring. Frist for innsending av uttale er sett til 31. august 2021.
Høyringssvar kan sendast post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne.

Høyringsbrev (PDF, 323 kB)

Framlegg til ny forskrift (PDF, 146 kB)