Høyring: Ny forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrom laksefiske og om nedsenking av garn i Vestland fylke

Vågen ©norgeskart.no Statsforvaltaren i Vestland legg fram forslag til ny forskrift. Frist for å gje uttale er 20. august 2022. 

Link til saksdokumenta:

https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/hoyringar/2022/08/hoyring-av-ny-forskrift-om-fiske-utanfor-vassdrag-med-anadrom-laksefisk-og-om-nedsenking-av-garn-i-vestland-fylke/