Influensavaksinering

Hovudvaksineringa for influensasesongen er over for i år.

Vaksine og sprøyte - Klikk for stort bilde

 

Har du vore forhindra å møte og ønskjer vaksine er det mogelegheit for det (også korona eller pneumokokk):

Timebestilling: Logg inn her og velg influensavaksine

Eller send SMS til vaksinetelefonen 91344955

Pris influensavaksine: kr 200,-
Pris pneumokokkvaksine: kr 500,-
Koronavaksine Gratis

Folkehelseinstituttet har vurdert at personer i risikogruppene kan få influensavaksine samtidig med koronavaksine.
Betaling helst med VIPPS eller kort.
For meir info sjå HelseNorge

Det er og mogeleg å få sett influensavaksine på apoteket.

Samtidig tilbod om koronavaksine og Pneumovax

For dei i risikogruppene som ikkje har tatt oppfriskingsdose med koronavaksine, er det mogeleg å få denne samtidig. Me tilbyr nå oppdatert versjon av Corminaty (Pfizer) som skal dekka både det opprinnelege viruset og dei nyare koronavariantane som sirkulerer.

Det er tillegg anbefalt Pneumovax (mot lungebetennelse) for dei over 65 år og i risiko.  Denne vaksinen kan du også få samtidig. Du kan derimot ikkje få alle 3 vaksinene same dag.

Oppfriskingsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskingsdose med koronavaksine i haust til:

  • personar i aldersgruppa 65 år og eldre.
  • personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp. 
  • ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom.

Anbefalt intervall sidan førre vaksinedose bør vera minimum 4 månader. 

Anbefalinga om å ta ny oppfriskingsdose gjeld også dersom du nyleg har gjennomgått ein koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 veker fra gjennomgått sjukdom til vaksinasjon. Det kan gjerne gå lenger tid enn 3 veker, sidan det truleg vil gi ein enno betre respons på vaksinen. 

Tilbod om oppfriskingsdose til alle over 18 år 

NYTT  pr 18.10.22
 
Regjeringa opnar no opp for at alle personar mellom 18 og 64 år skal få tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksine.  
FHI melder dette er ein mogelegheit for dei som sjølv ønsker det og at risikoen for alvorleg sjukdom i denne aldersgruppa er låg. Nytten av ein ny oppfriskningsdose vil vera begrensa då vaksinasjonsdekningar er høg og mange relativt nyleg har gått gjennom infeksjon. 

Kvar enkelt kan ha gode grunnar til å la seg vaksinera, til dømes dersom ein skal ut å reisa, ønske om å beskytta dei rundt seg, ønske om å redusera faren for alvorlege symptom etter smitte, eller uro for sjukdom.  
  

Regjeringa: Alle i alderen 18 til 64 år får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine
FHI: Mulighet for flere til å ta ny oppfrisningsdose 
 

Pneumokokkvaksine til risikogrupper

Alle personar over 65 år, eller som har ein sjukdom eller tilstand som gjer at dei har høgare risiko for å få alvorleg pneumokokksjukdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine. Pneumokokkar er ein bakterie som kan gi lungebetennelse, øyrebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi eit alvorlegare sjukdomsforløp som blodforgifting (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt).

FHI har fram til nå anbefalt revaksinasjon kvart 10. år. Frå september 2022 blir revaksinasjon etter > 5 år anbefalt som hovudregel.

Les meir om pneumokokkvaksinasjon på FHI.

Sjå elles informasjon på heimesida til Folkehelseinstituttet (FHI).