Invitasjon til å ta undersøking om eining Utvikling

Me på eining Utvikling i Etne kommune ønskjer å gjennomføra ei brukarundersøking for å finna ut kor nøgd kundane våre er med oss. Undersøkinga tar 5-10min.

Me ønskjer å stille deg som er/har vore i kontakt med oss nokre spørsmål om di oppleving av avdelinga vår.

Svarfrist innan mars (31.03.).

Undersøkinga er anonym og vil bli nytta til intern evaluering.

Scan QR-koden eller trykk på denne lenka for å gå til undersøkinga.

QR-kode til spørreundersøking - Klikk for stort bilde