Kokevarsel opphøyrer

 
Etter nye vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevantet er nå vatnet frå Kambe vassverk friskmeldt.
Kokevarsel opphøyrer difor umiddelbart.