Mentorordninga i landbruket

Mentorordninga i landbruket inneber at du som er ny bonde gjer ei formell avtale med ein erfaren kollega om å vere diskusjonspartner i drifta gjennom eitt år. Tilbodet omfattar alle produksjonar, også Inn på tunet, lokal foredling med meir. Søknadsfrist er 1. desember 2022 for å delta i 2023.

Bondefamilie - Klikk for stort bilde

Les alt om mentorordninga på Norsk Landbruksrådgiving sine sider.