Oppdatert side for gravide

Me har oppdatert jordmorsida vår med god informasjon for gravide. 

Me vil spesielt utheve dei fleirspråklege filmane om blant anna svangerskap, fødsel og barseltid.

Her kjem du direkte til jordmorsida