Pressemelding veke 29

Status: Etne kommune har ingen nye smittetilfelle i kommunen. Risikonivået er satt til nivå 1.

Det er ennå dei enkle råda som beskyttar best mot Covid-19:

  • Hald deg heime om du er sjuk
  • Ta ein Koronatest om du får luftvegssymptomer, også om du er vaksinert mot Korona
  • Hald 1 meter avstand til andre
  • Hald hendene reine
  • Last ned Smittestoppappen og bruk denne

Vaksinasjon

I veke 29 vaksinerer me torsdag og fredag og kjem til å setje 342 dosar. Dette inkludert overskotsdosar frå Vindafjord. Me avsluttar gruppe 9. Og fortset i gruppe 10. Heile 2002, 2001, 2000 og deler av 1999 kullet har fått tildelt time, også dei fleste tilsette i barnehage og skule.
NB: ALLE SOM IKKJE KAN MØTE, MÅ GI OSS MELDING SLIK AT TIMEN BLIR GJORT TILGJENGELEG FOR ANDRE.

Forventa framdrift for vaksinasjon vidare i sommar:

Prognose vaksinedosar i vekene 29 til 33 frå FHI.  
Sikker leveranse: Veke 29 - 288 dosar + 54 dosar frå Vindafjord
Sikker leveranse: Veke 30 - 286 dosar + ca 100 dosar frå Vindafjord
Usikker leveranse: Veke 31 - 316 dosar?? + ca 100 dosar frå Vindafjord ??
Usikker leveranse: Veke 32 - 352 dosar??+ ??
Usikker leveranse: Veke 33 - 30 dosar??

Ope for bestilling for resten av gruppe 10 og gruppe 11

Prognosane for vidare vaksineleveransar er gode og vil i stor grad dekkje dei gruppene som enno ikkje har fått tilbod. Difor vil me opne timebøkene dei neste tre vekene (30, 31 og 32) for bestilling for resten av gruppe 10 og 11 og eventuelt andre frå tidlegare prioriterte gruppe. Første mann til mølla prinsippet. Me vil halde av nokre plassar til eventuelle barn og unge under 18 år i høgrisiko. For bestilling logg deg inn på lenka under.

Bestilla vaksinetime på Remin

Dersom du får problem, kontakt oss på sms eller mail under:

Koronavaksinetelefonen: 91344955. Blir besvart måndag til fredag kl 08.30 til 11.00. Send gjerne ein sms. Eller ein e-post til: koronavaksine@etne.kommune.no

Amming og vaksine

I aldersgruppene som nå blir vaksinerte, er det ein del som ammar. Det er ikkje påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med covid-19-infeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med covid-19-infeksjon kan derfor amma som normalt, og det same gjeld for vaksine. Dette er også rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Når det gjeld gravide, bør dei ta kontakt med fastlegen før vaksinering.

Råd for gravide og ammande (FHI)

Barn og ungdom i risikogrupper

Barn og ungdom ser ut til å få mild sjukdom, også barn med kroniske sjukdommar. Når vaksinasjonsdekninga aukar i den vaksne befolkninga, vil smitte blant barn og unge bli mindre vanleg fordi det vil vera mindre smitte i sirkulasjon. Dette ser ein allereie i land som Storbritannia, USA og Israel, der dei har kome lengre i vaksinasjonsutrulleringa.

For barn og ungdom i aldersgruppa 12-17 år kan det vera enkelte grupper der det kan vera indikasjon for vaksine mot covid-19 når denne blir tilgjengeleg. Det er foreløpig ikkje opna for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontaktar til personar i risikogruppene. 

Meir informasjon om desse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Barn og covid-19 (Norsk barnelegeforening)

Råd og informasjon for barn og ungdom (FHI)

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørande (FHI)

 

All vaksinering blir på Etne helsestasjon (ikkje i Skånevik).

Etne kommune

Elin Grindheim Hovda

Vaksinekoordinator/leiande helsesjukepleiar