Prosjekt – Taksering av skogbrukseigedomar i Etne

Det er over 20 år sidan det sist vart taksert skog i Etne kommune. No vil vi starte opp eit prosjekt med mål om å kunne tilby alle skogeigarar nye skogbruksplanar.

Klikk for stort bilde  

For å sikre at din eigedom blir med i taksten må du melde di interesse. Les meir hos Statsforvaltaren.

Brevet som er sendt til skogeigarane i Etne finn du her: Brev til skogeigarane (DOCX, 309 kB)

Det blir arrangert digitale og fysiske informasjonsmøte der prosjektet blir  presentert og kor det blir høve til å få svar på spørsmål:

Presentasjonen frå møtet vil etter møtet bli lagt ut på heimesida til Statsforvaltaren i Vestland. 

Kontaktperson:
Annbjørg Bue, telefon 53758260
e-post: annbjorg.bue@etne.kommune.no