Psykosial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Treng du nokon å snakka med etter hendinga i Oslo 25.06.22? Ta kontakt med aktuelle tenester i kommunen.

Barn og unge  Helsestasjon og skulehelsetenesta Tlf: 53758108/53758502

Vaksne  Psykisk helse- og rustenesta Tlf: 95491353