Til beitelaga – Tilskot til tiltak i beiteområder!

  For 2021 vert søknadsfristen sett til 15. mai-2021!

Prioriteringar for året: Investeringar i faste installasjonar og teknologi knytt til beitebruk. Lett omsettelege varer som dronar mv. vert ikkje støtta.   

Denne «Stien» viser kor ein finn søknad og søknadsinfo!
 

Kontaktperson:
Reidar Rødne, rådgjevar landbruk, tlf. 53758261, e-post: reidar.rodne@etne.kommune.no