Til beitelaga – Tilskot til tiltak i beiteområder!

Midlar til fordeling i 2023: Kr. 135.000,-

Kyr på beite - Klikk for stort bilde

For 2023 vert søknadsfristen sett til 15. mai 2023!

Prioriteringar for året: Investeringar i faste installasjonar og teknologi knytt til beitebruk. Lett omsettelege varer som dronar mv. vert ikkje støtta.   

Her finn ein søknad og søknadsinfo! 
Eventuelt kan du finne søknad via Altinn.

Kontaktperson:
Reidar Rødne, rådgjevar landbruk, tlf. 53758261,
e-post: reidar.rodne@etne.kommune.no