Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak

Vestland fylkeskommune har tilskotsordning til fysiske trafikktryggingstiltak. Søknadsfrist for 2023 er sett til 1. februar.

Illustrasjon trafikktrygging - Klikk for stort bilde

Det er lagt opp til ei utlysing/tildeling i året.

Her kan du sjå kva ein kan søke på.