Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – utvida søknadsfrist til 15.10.22

Det er over 400 000 kroner ledige midlar som kan løyvast til tiltak i landbrukets kulturlandskap i Etne. 

Sau med lam - Klikk for stort bilde Sonja Frafjord  

SMIL-midlar kan m.a. nyttast til å betre vassmiljøet og samstundes gjere garden rusta for eit endra klima.

Sjå: SMIL-midlar til klima- og forureiningstiltak | Statsforvaltaren i Vestland (statsforvalteren.no)

Sjå også: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet