Utsett høyringsfrist: Ny forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrom laksefiske og om nedsenking av garn i Vestland fylke

Kart over Osvågen - Klikk for stort bildeVågen ©norgeskart.no Statsforvaltaren i Vestland legg fram forslag til ny forskrift. Frist for å gje uttale er 9. september 2022. 

Link til saksdokumenta:

https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/hoyringar/2022/08/hoyring-av-ny-forskrift-om-fiske-utanfor-vassdrag-med-anadrom-laksefisk-og-om-nedsenking-av-garn-i-vestland-fylke/