Pin Etne kommune_1000x793

Alkoholpolitiske retningsliner

Høyring

Etne kommune ved Driftsutvalet har i møte 01.04.20 tilrådd framlegg til revisjon av Alkoholpolitiske retningsliner.
Tilråding og retningsliner er lagt ut til høyring på Etne kommune si nettside 23.04. – 01.05.

Merknader til alkoholpolitiske retningsliner kan sendas til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne eller post@etne.kommune.no

Siste frist for innsending av merknader er 01.05.20.

https://innsyn.onacos.no/etne/wfdocument.ashx?journalpostid=2020003002&dokid=1438597&versjon=2&variant=P&

https://innsyn.onacos.no/etne/wfdocument.ashx?journalpostid=2020003002&dokid=1439853&versjon=1&variant=P&

 

Tips ein ven  Skriv ut