Du er her: Heim Arbeid

Arbeid

Under Næringsinformasjon finn du informasjon om næringslivet i Etne kommune.

Tema:

Arbeidsliv: Lover og reglar om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, t.d. ferie og arbeidstid.

Arbeidssøking og rekruttering: M.a. tips om jobbsøking, korleis ein CV kan utformast og døme på søknader.

Inntekt: Her finn du hovudtariffavtalen i staten, lønsoppgjeret, statens reiseregulativ, fribeløp for ungdom m.m.

Permisjonsordningar: Her finn du mellom anna informasjon om rettar for småbarnsforeldre og utdanningspermisjon.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut