Du er her: Heim Tenester A-Å

Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing

Oppdatert: 21.08.2018 09:47
Generelt
Omtale

Skatteoppkrevjaren kontaktar arbeidsgjevarar/firma for å kontrollere rekneskap og gje rettleiing på områda lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innrapportering. Nyetablerte verksemder bør sjølve ta kontakt for å få informasjon og rettleiing.

Målgruppe

Arbeidsgjevarar og firma

Samarbeidspartnarar

Vindafjord og Etne kommunar har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor.

Frå 01.04.2018 vil kontoret være på rådhuset i Vindafjord.Opningstid: 0800 – 1530

Regelverk

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå skattebetalingslova § 5-13 Kontroll av arbeidsgivereLover
Skattebetalingsloven
Praktiske opplysninger
Kontaktpersonar
Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor . ()
Telefon: 53656565
Mobil:
Telefaks:
Epost: skatt@vindafjord.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-08-21 09:47