Arealdisponering og søknadsplikt for landbrukseigedommar

Ei viktig oppgåve som kommunen har er å forvalte lovar og reglar som gjeld landbrukseigedomar

Tips ein ven  Skriv ut