Auke i satsar og endra prismodell for skulefritidsordninga

Gjeldande frå 1. august 2015

I møte 16.12.2014 bestemte kommunestyret ny prismodell for skulefritidsordninga (SFO) (K-sak 067/14).

Følgjande satsar for SFO gjeld frå 1. august 2015:

 

 Opphald inntil 10 timar pr veke (minstepris)

1 030  

 Opphald over 10 timar t.o.m. 15 timar

1 540  

 Opphald over 15 timar t.o.m. 19 timar

1 950  

 Opphald 20 timar pr veke eller meir (makspris)

2 050  

 Dagpakke (8 timar à kr. 40,-)

320  

 

Kjøp av einskildtimar (ikkje fast) utanom kontrakt er kr. 40,- pr time.

 

Frå august 2015 går ein over på å fakturera etterskotsvis i slutten på kvar månad.

 

 

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut