Avløp

Avløp-down-the-drain-3-1259270

Forureiningslova stiller krav til alle utslepp. På bakgrunn av dette har Etne kommune etablert to sentrale avløpsanlegg, med tilhøyrande silanlegg for tettstadene Etne og Skånevik. I tillegg har kommunen bygd ut tre mindre avløpsanlegg med slamavskillar på Sørstranda, Kyrping og Leknestangen.

Kontaktperson på drift av kommunalt anlegg: Rådgjevar Axel Krüger, tlf: 53 75 82 32.

Alle private avløpsanlegg skal etter forureiningslova godkjennast av kommunen.

Ta kontakt med rådgjevar byggjesak Lars Idar Yrke, tlf 53 75 82 35 om du har spørsmål om utsleppsløyve m.m. eller treng skjema.


Søknad om utslepp av avløpsvatn

Etne kommune_Rettleiing søknad om utslepp av avløpsvatn_nynorsk.pdf

Etne kommune_Utsleppssøknad_nynorsk.doc PDF document ODT document

Etne kommune_Vedlegg A_Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig_nynorsk.doc PDF document ODT document

Etne kommune_Vedlegg C_Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg_nynorsk.doc PDF document ODT document

Etne kommune_Vedlegg D_Kartvedlegg til utsleppssøknad - Kva bør ein oppgi på kartet_nynorsk.doc PDF document ODT document

Etne kommune_Vedlegg F_Oversikt over berørte interesser_nynorsk.doc PDF document ODT document